"...כל שיש בארץ הזו הוא פרי 'הזיות' שנתממשו בכח חזון, מדע וכושר חלוצי..."

דוד בו גוריון, "כוכבים ועפר",1957

בוסתן פקיעין
חווה חקלאית אקולוגית

גרסה עברית

04.999.7990 :טל'
נייד: 050.552.9565

Bustan Peqiin
Ecological Farm

English Version

Tel: 04.999.7990
Mobile: 050.552.9565

Site Design: umbrella